Zabiegi ambulatoryjne

Nasze sanatorium posiada dobrze wyposażoną bazę zabiegową.
Razem z doświadczonymi lekarzami i fizjoterapeutami realizujemy rehabilitację z oparciu o metody lecznicze m.in. PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu), wskazana w chorobach neurologicznych: stwardnienie rozsiane, udary, Parkinson, także praca na receptorach, tj. skuteczna metoda leczenia bólu.
Nasze sanatorium posiada dobrze wyposażoną bazę zabiegową.
Razem z doświadczonymi lekarzami i fizjoterapeutami realizujemy rehabilitację z oparciu o metody lecznicze m.in. PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation – proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu), wskazana w chorobach neurologicznych: stwardnienie rozsiane, udary, Parkinson, także praca na receptorach, tj. skuteczna metoda leczenia bólu.
Zakład Przyrodoleczniczy jest zintegrowany z częścią hotelową.
Udzielamy odpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu: krioterapii, hydroterapii, fizykoterapii, balneologii, kinezyterapii i krenoterapii. W celu kwalifikacji do zabiegów i ustaleniu optymalnego programu leczenia proponujemy Państwu konsultacje lekarskie.
Zakład Przyrodoleczniczy jest zintegrowany z częścią hotelową.
Udzielamy odpłatnych świadczeń zdrowotnych z zakresu: krioterapii, hydroterapii, fizykoterapii, balneologii, kinezyterapii i krenoterapii. W celu kwalifikacji do zabiegów i ustaleniu optymalnego programu leczenia proponujemy Państwu konsultacje lekarskie.
Top