Pobyt NFZ

Pobyt w Sanatorium Uzdrowiskowym „ Dedal” realizowany jest na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe częściowo refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Profile leczenia:

 • choroby ortopedyczno-urazowe
 • choroby reumatoidalne
 • choroby górnych dróg oddechowych
 • choroby dolnych dróg oddechowych
 • choroby neurologiczne
 • diabetologia

Wyjeżdżając na leczenie uzdrowiskowe należy ze sobą zabrać:
 • potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • aktualny dowód tożsamości
 • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z leczeniem uzdrowiskowym
 • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu
Turnus sanatoryjny rozpoczyna się pierwszego dnia od godz. 1400 i kończy się o godz.1200 ostatniego dnia pobytu.

Opłaty dodatkowe:

 • opłata uzdrowiskowa:
  • osoba dorosła - 3,00zł/osobodzień
  • osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym - 1,10zł/ osobodzień

Uchwała nr XVII/158/15 Rady Gminy Solina z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej oraz opłaty miejscowej na terenie Gminy Solina.

 • opłata za miejsce postojowe – 8,00zł/doba
 • opłata za użytkowanie telewizora – 84,00zł/turnus
 • opłata za użytkowanie lodówki – 84,00zł/turnus

W przypadku wcześniejszego wyjazdu kuracjusz ponosi opłatę w wysokości 100,00zł za każdy osobodzień.

Każda rezygnacja z kontynuowania leczenia uzdrowiskowego musi być uzasadniona i udokumentowana. Za uzasadnioną rezygnację uznaje się chorobę, wypadek losowy potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Dedal” zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu szkody materialnej wyrządzonej przez kuracjusza na drodze postępowania sądowego.

Top