WARUNKI REZERWACJI

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH I POZOSTAŁYCH USŁUG HOTELOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W SU DEDAL

  Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważności rezerwacji.
  I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :
 • przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
 • telefoniczne zamówienie pobytu,
 • osobiste złożenie rezerwacji w Recepcji SU DEDAL
 • poprzez stronę internetową SU „Dedal” i silnik rezerwacyjny (Internet Booking ) znajdujący się na stronie internetowej Usługodawcy. Po dokonaniu rezerwacji poprzez Booking, dokument rezerwacyjny zostanie przesłany automatycznie.
 • Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie SU DEDAL rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości ceny jednej doby zarezerwowanego pokoju w ciągu 3 dni roboczych. Zadatek o którym mowa powyżej , winien być uiszczony na rzecz SU DEDAL w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej za zgodą Gościa SU DEDAL. Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego SU DEDAL. Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego SU DEDAL

  Bank Spółdzielczy w Błażowej
  36 9158 0001 2001 0010 9673 0003

  Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem SU DEDAL okres rozliczeniowy wynosi 7 dni, co oznacza że każdy Gość przebywający w SU DEDAL powyżej 7 dni jest zobowiązany do uiszczenia należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia pobytu. Korzystanie z dodatkowych świadczeń w SU DEDAL będzie uiszczane na bieżąco. Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem SU DEDAL i/lub Ofert Specjalnych.
   II. ANULOWANIE REZERWACJI
  Istnieje możliwość anulowania rezerwacji, jednakże wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych przez Gościa pisemnie. A. Warunki anulowania rezerwacji W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu Gość zostanie obciążony opłatą za rezygnację z pobytu w wysokości:
 • wpłacony zadatek na poczet pobytu jest nie zwracalny.
 • rezerwacje dokonane poprzez Booking, obciążenie za jedną dobę zarezerwowanego pokoju uwzględniając liczbę osób mających być zameldowanych w SU DEDAL na dany pobyt. Opłata za rezygnację będzie względnie pobrana z karty kredytowej.
 • Anulowanie rezerwacji wymaga dla swojej ważności formy pisemnej.
   III. SKRÓCENIE POBYTU
  Skrócenie pobytu jest traktowane jak rezygnacja po terminie anulacji, a zatem wiąże się z uregulowaniem rachunku za cały deklarowany czas pobytu.
   IV. DANE OSOBOWE
  W trakcie dokonywania Rezerwacji w SU DEDAL Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
    DOKONANIE REZERWACJI OZNACZA AKCEPTACJĘ REGULAMINU
   .
  Top